Førstehjelp Kurs

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelpskurset er en obligatorisk del av Trafikalt grunnkurs. Kurset tar for seg plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, og består av teoretisk undervisning, og praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Mål

Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å a. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell b. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested c. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne a. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres b. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet c. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Lærerne: Alle trafikklærere er pedagogisk utdannet. Skolen har lærere, som snakker forskjellige språk. Målgruppe for kurset: Dette er et eget kurs for deg som er over 25 år. Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs.

Pris Liste

Kurs
NOK

Førstehjelp

kommer snart

Førstehjelp

kommer snart

iconKurs

Fra Til TID Tittel Pris
kommer snart kommer snart kommer snart Førstehjelp kommer snart
kommer snart kommer snart kommer snart Førstehjelp kommer snart