FAQ

FAQ

F1 – Trafikkskole AS

Hva er trafikalt grunnkurs?

Trafikalt grunnkurs er det første steget mot lappen, det vi kaller trinn 1 i opplæringen. Kurset er obligatorisk for alle som skal ta lappen. Du må ha fylt 15 år for å gjennomføre dette kurset. Du skal ikke kjøre bil på trafikalt grunnkurs, men lager et godt grunnlag før du skal begynne å øvelseskjøre. Trafikalt grunnkurs inneholder tre kurs.

· Trafikalt grunnkurs teori (10 timer fordelt over tre kvelder)

· Førstehjelpskurs (4 timer)

· Trafikant i mørket (Mørkedemo) (3 timer)

Når du er ferdig med trafikalt grunnkurs har du lov å øvelseskjøre. Er du over 25 år, slipper du trafikalt grunnkurs teori.

Hvordan er dagene lagt opp på trafikalt grunnkurs?

De tre første dagene med teori vil det være diskusjon, lek og refleksjon. Dag 1 – teori

· Trafikkopplæring

· Trafikk og førerrollen

Dag 2 – teori

· Trafikk og førerrollen

· Mennesket i trafikken og samhandling

Dag 3 – teori

· Trafikk og førerrollen

· Mennesket i trafikken og samhandling

· Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Dag 4 – Førstehjelpskurs

Vi går gjennom plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og hvilke tiltak som skal gjøres ved trafikkulykker.

Er du under 25 år, er denne timen inkludert i de fysiske trafikale grunnkursene. Er du over 25 år kan du booke kurset i appen eller sende oss en melding i chatten.

Dag 5 – Trafikant i Mørkret

Mørkedemo

· Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars – 31. oktober.

· For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.

Hva gjør jeg etter jeg har gjennomført trafikalt grunnkurs?

Når du er ferdig med trafikalt grunnkurs kan du booke introtimen din. Les mer om introtimen her. Er du under 25 år må du ha gjennomført trafikant i mørket for å kunne øvelseskjøre mellom 1. november til 15. mars.

Hvem trenger trafikalt grunnkurs?

Er du under 25 år må du ta hele kurset. Er du overt 25 år slipper du å ta trafikalt grunnkurs teorien, men må gjennomføre førstehjelp og trafikant i mørket.

Kan jeg ta trafikalt grunnkurs på nett?

Hva koster trafikalt grunnkurs?

Under 25 år: Trafikalt grunnkurs teori + førstehjelp koster 2000 kr Over 25 år Se prisene for førstehjelp og trafikant i mørket her. Disse kursene booker du i appen, eller send oss en melding i chatten så hjelper vi deg.

Hvor gammel må man være før man kan ta trafikalt grunnkurs?

Du må ha fylt 15 år.

Gangen i opplæringen kl B

Personbil – B

Her kan du se hvilke trinn du må gjennom for å ta førerkort for klasse B. Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.

1.

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole. Gjør det selv: Finn godkjent trafikkskole Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

· Trafikkopplæringen

· Trafikk og førerrollen

· Mennesket i trafikken og samhandling

· Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

· Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

· Tiltak ved trafikkulykke

· Mørkekjøring (trafikant i mørket) Se også: Generelt om øvelseskjøring Se også: Mørkekjøring

Spesielt for mørkekjøring

Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

Bevis for øvelseskjøring Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat. Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. Finn en trafikkstasjon

· Har du førerkort fra før?

Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn.

· · På dette trinnet skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automatgir eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

· · På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

· trafikantgrupper og interessemotsetninger

· å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk

· å redusere risikoen for ulykker

· å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjør det selv: Finn godkjent trafikkskole

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet

· hvordan du sikrer personer og last

· hvordan kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

· · Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven. Søk om førerkort Logg inn

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

· bilkjøringens risiko

· kjøring på landevei og forbikjøring

· avsluttende kjøring i trafikken

· refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle din

· forståelse for risikoen ved bilkjøring

· evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker

· evne til å vurdere deg selv som fører

· · Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Søk om førerkort Logg inn

Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir og sende til oss. Last ned: Søknad om førerkort (PDF)

Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. Gjør det selv: Bestill time til teoriprøven Se også: Gyldig legitimasjon Se også: Priser

Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Gjør det selv: Dine søknader på Din side

Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du har bestått teoriprøven. I de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (snøscooter S, moped AM 146 og AM 147), er teoriprøven gyldig i 5 år.

Alder

Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, der du må oppfylle alderskravet siden teoriprøven er avsluttende prøve. Se også: Aldersgrenser for å ta teoriprøven i de ulike klassene

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Se også: Tilrettelagt teoriprøve

Strøk du på teoriprøven?

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt. Se også: Teoriprøven for de ulike klassene

· Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Timebestilling Logg inn

Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller velge selv hvilken trafikkskole du vil bestille oppkjøring på.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Prøven har flere deler eller oppgaver. Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over. Du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

· Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.

· Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.

· Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa.

· Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven.

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen som sensor gjør

· Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

· Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk.

· Du må samtidig greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg.

· Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.

· Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.

Søk om førerkort

Skal du ta førerkort for første gang eller utvide til en ny klasse? Du kan enkelt søke om førerkort på Din side.

Søk om førerkort Logg inn

Vandelskontroll skjer automatisk

Når du søker om førerkort første gang, blir søknaden automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Det tar vanligvis to til fire uker å få svar, men det kan også ta lengre tid.

Du må ha godkjent vandel før avsluttende prøve

· Skal du kjøre opp, må vandel være godkjent før du kan bestille time til oppkjøring.

· Skal du ta førerkort der du bare må ta teoriprøve, må vandel være godkjent før du tar prøven.

En godkjent vandel er gyldig i seks måneder

Søknaden blir sendt til ny vandelskontroll hver fjerde måned i opptil tre år inntil du har fått førerkort.

Kontakt oss

Mener du at ny informasjon kan ha betydning for vandelen din, kan vi bestille en ny vandelskontroll. I dette tilfellet må du kontakte oss.

Kontakt oss

Må du levere syns- eller helseattest?

Når du tar førerkort til en lett klasse

Hvis du skal ta førerkort for moped, motorsykkel, bil, traktor eller snøscooter, må du levere en synsattest hvis du for eksempel har nedsatt syn. Du må levere en helseattest hvis du har svekket helse som kan påvirke trafikksikkerheten. Dette får du spørsmål om når du søker om førerkort.

Når du tar førerkort til en tung klasse

Hvis du skal ta førerkort for lett lastebil, lastebil, minibuss eller buss, eller ta kompetansebevis for utrykning, må du levere helseattest fra en lege.

Har du levert helseattest tidligere, og den fortsatt er gyldig for klassen eller kompetansen du skal utvide til, trenger du ikke levere en ny helseattest.

Hvor får du helse- eller synsattesten?

Du får helseattest fra en lege. Synsattest kan du få fra en offentlig godkjent optiker eller øyelege og i enkelte tilfeller fra en vanlig lege. Du får mer informasjon om dette i brevet du mottar når vi har registrert søknaden.

Send syns- eller helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Hvis du må levere syns- eller helseattest, kan trafikkskolen først bestille oppkjøring når vi har fått attesten. Hvis du kun skal ta teoriprøve, må du levere attesten før teoriprøven.

Attesten kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Vi må ha originalversjon av syns- eller helseattesten din. Du kan sende den i posten til din nærmeste trafikkstasjon. Skal du ta teoriprøve, kan du også levere den når du møter til prøven.

Finn en trafikkstasjon

Når du har levert helseattest som gir begrenset gyldighet på lette klasser, eller du har levert helseattest for tung klasse, blir gyldigheten på klassene satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Hvor lang tid tar det å registrere en syns- eller helseattest?

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar en syns- eller helseattest, til vi har registrert den. Du får SMS og e-post når vi har registrert den. Du kan også se på Din side når den er registrert.

Oppkjøring

Når du er klar til å kjøre opp må du enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille time selv.

Gi en trafikkskole fullmakt eller bestille time selv

Søk om førerkort på papir

Du kan også søke om førerkort ved å bruke et søknadsskjema på papir. Det kan du sende til trafikkstasjonen din i posten eller selv levere det. Vi anbefaler deg å bestille time. Bestiller du ikke time, må du regne med ventetid.

Her finner du skjemaet du skal bruke når du skal søke om førerkort.

Bestill time

Uansett hvordan du søker, mottar du en bekreftelse i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sender vi bekreftelsen til din folkeregistrerte adresse. Leverer du søknaden på en trafikkstasjon, får du en bekreftelse på at vi har registrert søknaden, i skranken.

Vegvesen

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/personbil-b/

Trafikkopplæringsforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339

Skiltforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften)

Kapittel 11. Klasse B

§ 11-1.Hovedmål for klasse B

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

– er trafikksikker

– gir god samhandling

– fører til god trafikkavvikling

– tar hensyn til helse, miljø og andres behov

– er i samsvar med gjeldende regelverk.

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v851.pdf